Asennus

ILMALÄMPÖPUMPUN PERUSASENNUS

Kun ostat meiltä, tarjoamme samalla myös kiinteähintaisen perusasennuksen. Ei siis yllättäviä kustannuksia! Tietyt kohteet saattavat kuitenkin tarvita enemmän tarvikkeita ja työtunteja kuin mitä perusasennukseemme kuuluu, näistä sovimme aina asiakkaan kanssa ennen asennusta.

ILMALÄMPÖPUMPUN OSTAMINEN ILMAN ASENNUSTA

Ilmoitus pätevöidyn asennusliikkeen käyttämisestä

EU:n F-kaasuasetuksen (EU N:o 517/2014 fluoratuista kasvihuonekaasuista) 11 artiklan kohdan 5 mukaisesti fluoratuilla kaasuilla esitäytetyn laitteen myyminen loppukäyttäjälle on sallittu vain silloin kun voidaan osoittaa, että asennuksen tekee pätevöitynyt toiminnanharjoittaja. Suomessa pätevöidyt asennusliikkeet löytyvät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin urakoitsijarekisteristä http://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat?

PDF_32 Ilmoitus pätevöidyn asennusliikkeen käyttämisestä