Scanoffice-part-Valk4

L

TUKEA TARJOLLA

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustushaku on avautunut 1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Hankkeen on oltava valmis ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään 18.11.2022.

NEUVONTAA VALINTOIHIN


KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA

Kuluttajien energianeuvonta tarjoaa maksutonta opastusta suomalaisille. Neuvomme lämmitysjärjestelmän valinnasta, vaihdosta ja energiatehokkaasta lämmityksestä.

Lue lisää tästä linkistä Motivan sivuilta…


LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA

Pientalon rakentajat käyttävät yleensä paljon aikaa lämmitysjärjestelmän valintaan. Oheisilla alasivuilla käsitellään muun muassa erilaisia lämmitysvaihtoehtoja ja vaihtoehtoisia lämmönjaon tapoja helpottamaan omaan käyttöön parhaiten soveltuvan lämmitysjärjestelmän valintaa.estä.

Lue lisää tästä linkistä Motivan sivuilta…


PIENTALON LÄMMITYSTAPOJEN VERTAILULASKURI

Tällä laskurilla voit vertailla pientalon lämmitysvaihtoehtojen kustannuksia. Laskuria voidaan käyttää sekä uusille että vanhoille taloille.

Lue lisää tästä linkistä Motivan sivuilta…